Mgr. Alžběta Letáková-Černá
MGR. ALŽBĚTA LETÁKOVÁ - ČERNÁ
Vraťte si přirozený pohyb a radost ze života bez bolesti
Moje specializace
Léčba funkčních poruch pohybového aparátu
Řeším bolestivé stavy, kterým nepředcházel žádný úraz (blokády, svalové spazmy). Pečlivým vyšetřením a anamnézou dojdeme k jádru prvotní příčiny. Při terapii využívám moderní metody, jako jsou mobilizační techniky, terapie trigger pointů, cvičení dle vývojové kineziologie, kineziotaping a další.
Fyzioterapie pro ženy
(nejen v těhotenství)
Zaměřuji se na zdraví a pohodu žen v různých fázích jejich životav těhotenství, po porodu (přirozeném i vedeném císařským řezem) nebo i v přechodu. Pracuji s pánevním dnem, pomocí viscerálních technik upravuji funkci vnitřních orgánů, pomáhám zmírnit bolesti zad a otoky nohou, obnovit svalovou sílu nebo snížit projevy bolestivé menstruace.
Ortopedická a traumatologická problematika
Pečuji o klienty po úrazech, operacích nebo při chronických bolestech kloubů, svalů a šlach. Využívám techniky, které vedou ke zlepšení svalového tonusu, flexibility a koordinace. Pomocí správného cvičení vracím tělo zpět do pohybu.
Fyzioterapie sportovců
Věnuji se profesionálním i rekreačním sportovcům, kteří chtějí své tělo posunout ve výkonnosti – zlepšit kvalitu pohybu a tím i výsledky. Pomocí vyšetření, ale i analýzou pohybu typického pro určitý sport zjišťuji limity, které by se daly odstranit. Součástí fyzioterapie je i funkční fyziotrénink nebo regenerační programy po úrazech a operacích.
Fyzioterapie dýchání
Dýchání je také pohyb, alespoň tak s ním pracuji. Dívám se, jak dýchání vypadá z hlediska pohybu bránice, žeber i celého pohybového vzorce. Terapie je vhodná pro pacienty s různými respiračními problémy – astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), nebo pacienty po operacích hrudníku a břicha. Nabízím také funkční respirační trénink pro sportovce, kteří pociťují limitaci právě v dýchání.
Fyzioterapie vnitřních orgánů
Viscerální manipulace je jemná manuální terapie, která ovlivňuje napětí vnitřních orgánů a jejich závěsných aparátů. Terapii volím u klientů po operacích hrudníku a břicha (i po císařském řezu), s poruchami trávení či refluxní chorobou jícnu. Viscerální manipulaci však používám i u klienta s bolestmi zad, a to jako důležitou součást komplexního přístupu.

Alžběta Letáková-Černá
FYZIOTERAPEUTKA S DESETILETOU PRAXÍ

Vystudovala jsem bakalářský a magisterský program fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Měla jsem možnost učit se od nejlepších kapacit v oboru fyzioterapie v České republice. V rámci odborných stáží a následné práci na klinikách jsem prošla širokou škálou oborů - od ortopedie a traumatologie, přes gynekologii a porodnictví,
až po tělovýchovné a sportovní lékařství. Navázala jsem spolupráci s řadou sportovců, zejména z oblasti běhu, triatlonu, hokeje a baseballu.

V roce 2022 jsem se rozhodla jít svou vlastní cestou. Založila jsem firmu YASAN health s.r.o. a svoji první kliniku YASAN fyzioterapie v Praze. Nadále se zde věnuji klientům s běžnými bolestmi zad i vrcholovým sportovcům. Ordinace v blízkosti fakultní nemocnice Bulovka mi umožnila spolupráci s jejich gynekologicko-porodnickou klinikou. Poskytuji tak péči těhotným ženám, které se připravují na porod nejen v porodnici Bulovka.

V rámci fyzioterapie nejčastěji využívám manuální techniky ošetření tkání, komplexní terapii trigger pointů (spoušťových bodů), mobilizační techniky na uvolnění blokád, viscerální techniky na ovlivnění funkce vnitřních orgánů, kinesiotaping. Používám i přístrojové ošetření pomocí panelů MITO LIGHT® nebo kompresní terapii Normatec.

Alžběta Letáková-Černá

FYZIOTERAPEUTKA S DESETILETOU PRAXÍ

Vystudovala jsem bakalářský a magisterský program fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Měla jsem možnost učit se od nejlepších kapacit
v oboru fyzioterapie v České republice.
V rámci odborných stáží a následné práci
na klinikách jsem prošla širokou škálou oborů - od ortopedie a traumatologie, přes gyne-kologii a porodnictví, až po tělovýchovné
a sportovní lékařství. Navázala jsem spolu-práci s řadou sportovců, zejména z oblasti běhu, triatlonu, hokeje a baseballu.

V roce 2022 jsem se rozhodla jít svou vlastní cestou. Založila jsem firmu YASAN health s.r.o. a svoji první kliniku YASAN fyzioterapie v Praze. Nadále se zde věnuji klientům
s běžnými bolestmi zad i vrcholovým spor-tovcům. Ordinace v blízkosti fakultní nemocnice Bulovka mi umožnila spolupráci
s jejich gynekologicko-porodnickou klinikou. Poskytuji tak péči těhotným ženám, které
se připravují na porod nejen v porodnici Bulovka.

V rámci fyzioterapie nejčastěji využívám manuální techniky ošetření tkání, komplexní terapii trigger pointů (spoušťových bodů), mobilizační techniky na uvolnění blokád, viscerální techniky na ovlivnění funkce vnitřních orgánů, kinesiotaping. Používám
i přístrojové ošetření pomocí panelů MITO LIGHT® nebo kompresní terapii Normatec.

Věřím ve schopnosti každého těla.

Znát vlastní tělo a to, jak funguje, je pro můj život zásadní. Vnímám svoje tělo jako neuvěřitelný nástroj, díky kterému můžu život tady vychutnat všemi smysly a opravdu ho zažít ve všech krásách a hlavně v pohybu. Lidé bohužel často ke svému tělu přistupují opačně – berou ho spíš jako svého nepřítele, neustále nacházejí chyby a nedostatky.

Chtěla bych proto klientům pomoci najít si cestu k vlastnímu tělu. Porozumět mu a mít k němu hezký vztah. Vidět všechny ty úžasné věci, které nabízí.

Alžběta

Věřím ve schopnosti každého těla.

Znát vlastní tělo a to, jak funguje, je pro můj život zásadní. Vnímám svoje tělo jako neuvěřitelný nástroj, díky kterému můžu život tady vychutnat všemi smysly a opravdu ho zažít ve všech krásách a hlavně v pohybu. Lidé bohužel často ke svému tělu přistupují opačně – berou ho spíš jako svého nepřítele, neustále nacházejí chyby a nedostatky.

Chtěla bych proto klientům pomoci najít si cestu k vlastnímu tělu. Porozumět mu a mít k němu hezký vztah. Vidět všechny ty úžasné věci, které nabízí.

Alžběta

Věřím ve schopnosti každého těla.
Znát vlastní tělo a to, jak funguje, je pro můj život zásadní. Vnímám svoje tělo jako neuvěřitelný nástroj, díky kterému můžu život tady vychutnat všemi smysly a opravdu ho zažít ve všech krásách a hlavně v pohybu. Lidé bohužel často ke svému tělu přistupují opačně – berou ho spíš jako svého nepřítele, neustále nacházejí chyby a nedostatky.

Chtěla bych proto klientům pomoci najít si cestu k vlastnímu tělu. Porozumět mu a mít k němu hezký vztah. Vidět všechny ty úžasné věci, které nabízí.

Alžběta

Věřím ve schopnosti každého těla.
Znát vlastní tělo a to, jak funguje, je pro můj život zásadní. Vnímám svoje tělo jako neuvěřitelný nástroj, díky kterému můžu život tady vychutnat všemi smysly a opravdu ho zažít ve všech krásách a hlavně v pohybu. Lidé bohužel často ke svému tělu přistupují opačně – berou ho spíš jako svého nepřítele, neustále nacházejí chyby a nedostatky.

Chtěla bych proto klientům pomoci najít si cestu k vlastnímu tělu. Porozumět mu a mít k němu hezký vztah. Vidět všechny ty úžasné věci, které nabízí.

Alžběta

Co svým klientům přináším?
 • Celostní pohled na fyzioterapii
  Při své práci jsem zjistila, že mi nestačí klasický pohled, který
  se předává na vysokých školách. Na lidské tělo se chci dívat komplexně z více úhlů pohledu. Proto se neustále vzdělávám
  na specializovaných kurzech a stážích - snažím se znalosti z jednotlivých oborů propojovat do „synergie”.

  Čerpám např. z klasické západní medicíny, tradiční čínské
  medicíny, ajurvédy, moudrosti našich babiček, ale i nejnovějších vědeckých postupů a technologií z oblasti biohackingu.
 • Osobní přístup a empatie
  Lidé přicházejí ke mně na fyzioterapii, protože chtějí pomoci
  s vlastním tělem. Často přijdou už s bolestí, které nerozumějí
  a nevědí, proč přišla. Mým úkolem je si jejich tělo “přečíst”
  a poznat, kde se stala chyba. A pak najít řešení, jak rovnováhu
  v těle znovu obnovit.

  Pracuji jemně a citlivě. Při práci se snažím klientům vysvětlovat,
  jak jejich tělo funguje, aby sami dobře rozuměli a pochopili,
  proč bolest vznikla a jak se dá odstranit, aby se už nevrátila.

  Už jenom pochopení pomáhá snížit míru úzkosti a přináší
  dávku naděje na vyřešení situace.

  Nabízím i možnosti dlouhodobé spoluprácezejména se sportovci (komplexní pohybová diagnostika, dlouhodobý rehabilitační plán, doprovázení na sportovních akcích,
  osobnější přístup).
Co svým klientům přináším?
 • Celostní pohled na fyzioterapii

  Při své práci jsem zjistila, že mi nestačí
  klasický pohled, který se předává na
  vysokých školách. Na lidské tělo se chci
  dívat komplexně z více úhlů pohledu.
  Proto se neustále vzdělávám na
  specializovaných kurzech a stážích -
  snažím se znalosti z jednotlivých oborů
  propojovat do „synergie”.

  Čerpám např. z klasické západní
  medicíny, tradiční čínské medicíny,
  ajurvédy, moudrosti našich babiček,
  ale i nejnovějších vědeckých postupů
  a technologií z oblasti biohackingu.
 • Osobní přístup a empatie

  Lidé přicházejí ke mně na fyzioterapii,
  protože chtějí pomoci s vlastním tělem.
  Často přijdou už s bolestí, které nero-
  zumějí a nevědí, proč přišla.

  Mým úkolem je si jejich tělo “přečíst”
  a poznat, kde se stala chyba. A pak
  najít řešení, jak rovnováhu v těle znovu
  obnovit.

  Pracuji jemně a citlivě. Při práci se
  snažím klientům vysvětlovat, jak jejich
  tělo funguje, aby sami dobře rozuměli
  a pochopili, proč bolest vznikla a jak
  se dá odstranit, aby se už nevrátila.

  Už jenom pochopení pomáhá snížit
  míru úzkosti a přináší dávku naděje
  na vyřešení situace.

  Nabízím i možnosti dlouhodobé
  spoluprácezejména se sportovci
  (komplexní pohybová diagnostika,
  dlouhodobý rehabilitační plán,
  doprovázení na sportovních akcích,
  osobnější přístup).
Jaké problémy pomáhám vyřešit?
 • Bolesti zad, krční páteře a hlavy,
 • vadné držení těla,
 • bolesti kloubů,
 • bolesti v těhotenství, příprava těla na porod,
 • bolestivá menstruace a dysfunkce pánevního dna,
 • poporodní péče,
 • kompenzace sedavého zaměstnání,
 • problémy s dýcháním,
 • kompenzace sportovního zatížení / léčba zranění,
 • příprava na operaci – kloubů a končetin, hrudníku a břicha,
 • časná pooperační rehabilitace.
Jaké problémy pomáhám vyřešit?
 • Bolesti zad, krční páteře a hlavy,
 • vadné držení těla,
 • bolesti kloubů,
 • bolesti v těhotenství, příprava těla na porod,
 • bolestivá menstruace a dysfunkce pánevního dna,
 • poporodní péče,
 • kompenzace sedavého zaměstnání,
 • problémy s dýcháním,
 • kompenzace sportovního zatížení / léčba zranění,
 • příprava na operaci – kloubů a končetin, hrudníku a břicha,
 • časná pooperační rehabilitace.
Proč vlastně Yasan?
Ač se může zdát, že obor fyzioterapie je od přírody docela
vzdálený, opak je pravdou. Lidské tělo je krásným příkladem dokonalosti, kterou příroda vytvořila. A symboliku stromu zase vnímám v práci s tělem a jeho pohybem.

Pokud má mít strom bohatou a krásnou korunu, potřebuje mít silné a zdravé kořeny a pevný kmen. Stejně tak pokud má mít tělo dokonalý a bezbolestný pohyb, je potřeba vybudovat kvalitní základ ve formě pevných a pružných svalů a vaziva a těmto kořenům dodávat živiny ve formě kvalitní vody, stravy a vzduchu.

Jasan je stromem světla a slunce. To poznáte, když si ve slunečný den stoupnete pod jeho korunu. Také ztělesňuje harmonii a dlouhověkost - právě proto je duší značky Yasan.

Proč vlastně Yasan?
Ač se může zdát, že obor fyzioterapie je od přírody docela vzdálený, opak je pravdou. Lidské tělo je krásným příkladem dokonalosti, kterou příroda vytvořila.
A symboliku stromu zase vnímám v práci
s tělem a jeho pohybem.

Pokud má mít strom bohatou a krásnou korunu, potřebuje mít silné a zdravé kořeny a pevný kmen. Stejně tak pokud má mít tělo dokonalý a bezbolestný pohyb, je potřeba vybudovat kvalitní základ ve formě pevných a pružných svalů a vaziva a těmto kořenům dodávat živiny ve formě kvalitní vody, stravy a vzduchu.

Jasan je stromem světla a slunce. To poz-náte, když si ve slunečný den stoupnete pod jeho korunu. Také ztělesňuje harmonii a dlouhověkost - právě proto je duší značky Yasan.

Jak to v Yasanu vypadá?
Dbám na to, abych Vám mohla poskytovat služby v čistém, pohodlném a harmonickém prostředí.
Často se ptáte
CENÍK
CENY JSOU PLATNÉ OD 1. 2. 2024
90-120 min.
Vstupní vyšetření + fyzioterapie
1850,-
60 min.
Fyzioterapie
1350,-
90 min.
Fyzioterapie
1550,-
120 min.
Fyzioterapie
2100,-
Kontakty
Ordinace Bulovka

Chlumčanského 497/5
180 00 Praha 8 – Libeň

Ordinace č. 239, 1. patro

Kudy k nám

MHD: cca 300 metrů od nejbližší tramvajové zastávky Bulovka.

Parkování: v okolí budovy nejsou parkovací zóny, parkovací místo najdete vždy.

Mapa
Ordinační doba

na základě telefonické domluvy

tel.: +420 775 935 126
e-mail: info@yasan.cz

Instagram
Fakturační údaje

YASAN health s.r.o.
Kostelík 13, Slabce 270 41

IČO: 17545480